Cjenik smještaja za 2016. godinu

Villa Simone

Cijene se obračunavaju po tjednu i izražene su u Eurima

03.03. - 20.05. 21.05. - 17.06. 18.06 - 01.07. 02.07. - 15.07. 16.07. - 26.08. 27.08. - 09.09.

10.09. - 16.09.

17.09. - 30.09. 01.10. - 31.10.
1.200,00 1.400,00 1.700,00 2.200,00 2.500,00 2.200,00 1.700,00 1.400,00 1.200,00

Cijene vrijede za najam u trajanju od najmanje 7 dana. U slučaju kraćeg najma na cijenu se dodaje 25 %.
Dan izmjene je , subota, check in u 17,00 sati, check out u 10,00 sati.

U cijenu je uključeno:

 • upotreba svih sadržaja
 • boravišna pristojba
 • završno čišćenje
 • sve takse i porezi

Apartman Rosana A4

Cijene se obračunavaju po noćenju i izražene su u Eurima

01.05. - 17.06. 18.06 - 08.07. 09.07. - 26.08. 27.08. - 09.09 10.09. - 30.09.
82,00 105,00 118,00 105,00 82,00

Cijene vrijede za najam u trajanju od najmanje 7 dana. U slučaju kraćeg najma na cijenu se dodaje 25 %.
Dan izmjene je , subota, check in u 17,00 sati, check out u 10,00 sati.

U cijenu je uključeno:

 • upotreba svih sadržaja
 • boravišna pristojba
 • završno čišćenje
 • sve takse i porezi

Apartman Studio Rosana A2

Cijene se obračunavaju po noćenju i izražene su u Eurima

01.05. - 17.06. 18.06 - 08.07. 09.07. - 26.08. 27.08. - 09.09 10.09. - 30.09
50,00 65,00 70,00 65,00 50,00

Cijene vrijede za najam u trajanju od najmanje 7 dana. U slučaju kraćeg najma na cijenu se dodaje 25 %.
Dan izmjene je , subota, check in u 17,00 sati, check out u 10,00 sati.

U cijenu je uključeno:

 • upotreba svih sadržaja
 • boravišna pristojba
 • završno čišćenje
 • sve takse i porezi